วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อคิดสำหรับการปลูกมะนาว

การปลูกพืชผักทุกชนิด มันก็เหมือน ๆ กันหมด หากต้นไม้ไม่ขาดน้ำ ขาดปุ๋ย การอยู่รอดของมันก็ราบรื่นเจริญเติบโตดี แต่หากขาดสิ่งเหล่านี้ การปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกมะนาว  ก็ย่อมต้องจบลงด้วยความตายของมัน...
   การปลูกมะนาวไม่ว่าจะปลูกลงดิน หรือในวงบ่อซีเมนต์นั้น มีข้อคิดสักนิดหนึ่งว่า เราต้องการให้ติดผลในช่วงไหน จึงจะได้ราคาดี ดังอุปทานอุปสงค์ที่ว่า "สินค้าน้อย ราคาแพง สินค้ามากราคาถูก" นั่นแหละ
หากไม่คำนึงในตอนแรก  ภายหลังคิดเปลี่ยนใจอยากจะบังคับให้มันออกผลนอกฤดู ก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมา คือต้องลงทุนค่อนข้างมากในการบังคับมะนาวให้ออกผลนอกฤดู นั่นเองครับ
   ที่ใกล้ ๆ กับบ้านของผม มีสวนมะนาวสวนหนึ่งเขาปลูกมะนาวลงดิน ไม่ทราบแน่ชัดว่า ก่อนปลูกมะนาวเขาได้วางแผนการปลูกอย่างไรหรือไม่ คือ ต้องการจะปลูกแล้วบังคับนอกฤดูหรือไม่ แต่พอปลูกไปได้ระยะหนึ่ง มะนาวของเขาติดดอกติดผล ดกดีเหมือนกัน  มะนาวยังไม่ทันได้ขายเลย เขาก็เด็ดลูกมะนาวทั้งแก่ทั้งลูกอ่อนออกจากต้น เพื่อพ่นยาเร่งเพื่อบังคับมะนาวให้เป็นมะนาวนอกฤดู เมื่อราวเดือนตุลาคม....นับดูแล้วก็ราวเกือบ 10 ครั้งที่พ่นยาบังคับ แต่มะนาวก็ไม่แทงช่อดอกเลย..
  ผมได้ติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของสวนนี้อยู่บ้างเพื่อศึกษาเรียนรู้ (เผื่อได้เป็นแนวคิด) จึงพอสรุปได้ว่า การปลูกมะนาวที่ปลูกลงดิน แม้ว่าจะบังคับมันได้ แต่เราก็ต้องพ่นยาอย่างหนัก สิ้นเปลืองค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าพ่นยา ซึ่งเป็นการเพิ่มการลงทุน
   หากเราคิดก่อนปลูกพืช ก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้  ฉะนั้นแล้ว มิใช่ว่าผมปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์แล้ว จะเชียร์ความดีเข้าตัว แต่จากการติดตามสวนของผมเอง และสวนมะนาวที่ปลูกลงดิน ทำให้ทราบงบประมาณในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี  การปลูกในท่ออาจมองว่าลงทุนมากก็จริง แต่การจัดการภายในสวน การดูแลที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นสิ่งที่เหมาะสม รวมทั้งการบังคับให้ออกผลนอกฤดู ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแต่ประการใด  และก็ได้ผลตามต้องการด้วยครับ..
   การวางแผนการปลูกในครั้งแรก จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึง ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ต้องการบังคับนอกฤดูหรือไม่  หากต้องการ  ก็ปลูกในวงบ่อซีเมนต์เลย ตัดปัญหาเรื่องบังคับโดยการใช้ยาเร่งในภายหลัง ครับ  ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากกว่า สำหรับผมการรอคอย การเฝ้าคอยมะนาวออกดอก เป็นเรื่องทรมานครับ...

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

การคัดเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวพันธุ์ดี


การคัดเลือกพันธุ์มะนาว
มะนาวที่จะนำมาปลูกต้องพิจารณาถึงขนาดของผล ปริมาณน้ำต่อผลการปฏิบัติดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อโรค และแมลงและให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งพันธุ์ที่แนะนำได้แก่  มะนาวแป้นพิจิตร 1 (ซึ่งต้านทานโรคแคงเกอร์/ไม่ค่อยพบปัญหาโรคแคงเกอร์)    ส่วนมะนาวแป็นรำไพ   ให้ผลดีเช่นกันแต่เป็นโรคแคงเกอร์มากกว่า

นำต้นมะนาวจากกิ่งพันธุ์ที่เสียบยอด หรือกิ่งตอนหรือต้นปักชำ  เลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเอามาปลูกลงในวงบ่อซีเมนต์ที่จัดเตรียมไว้แล้ว ควรมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ 1-3 วันต่อครั้ง นอกจากนี้ควรให้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้วใส่หลังจากปลูกทุก 1-2  เดือน อัตรา 1 ช้อนแกง ต่อต้น และคลุมด้วยเศษฟางให้ความชื้นกับต้นมะนาวที่ปลูกใหม่ด้วย

การปลิดดอก และผลมะนาวที่ออกในฤดูกาล
หลังจากปลูกมะนาวในวงบ่อได้ประมาณ 6 เดือน มะนาวบางพันธุ์อาจมีการออกดอกติดผลบ้างเล็กน้อย ก่อนถึงช่วงบังคับให้มะนาวออกดอกติดผลในเดือน กันยายน- พฤศจิกายน มะนาวที่ออกดอกก่อนหน้านี้ ควรเด็ดออก หรือปลิดออกทั้งหมด

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

มาดูขั้นตอนการเตรียมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

1. การเตรียมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
   สิ่งที่ต้องมีดังนี้
         1. ท่อซีเมนต์ ขนาด 80 เซนติเมตร (หรือท่อส้วม นั่นเอง)
         2. หน้าดิน
         3. แกลบดิบ หรือเปลือกถั่ว ก็ได้
         4. มูลสัตว์ (มูลโค)
         5. โคโลไมค์
          และอุปกรณ์ในการผสมปุ๋ยอีกจำนวนหนึ่งนะ  หามาเตรียมไว้
2. ขั้นตอนต่อไป - ขั้นตอนผสมส่วนผสมให้เข้ากันดี ๆ

3. วางท่อตามแนวสวนตามต้องการ กะระยะห่างตามใจเรา..

4. เมื่อวัสดุปลูกผสมเข้ากันได้ดีแล้ว นำมาใส่ลงไปในวงบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้จนเต็มบ่อ จากนั้นใส่น้ำให้ท่วมปุ๋ยที่ผสมไว้ในบ่อปลูก และวันหลังตรวจดูว่าดินที่ใส่ไว้ในบ่อปลูกเย็นหรือยัง หากเย็นก็นำกิ่งพันธุ์ลงปลูกได้
5. หลังปลูกก็ให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ไม่นานก็โต....


ง่าย ๆ กับการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
เครดิตภาพจาก: 
http://www.gotoknow.org

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

การนำกิ่งพันธุ์มะนาวมาปลูก

๒.       การนำกิ่งพันธุ์ลงปลูก
  - เลือกกิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงเจริญเติบโตดี และต้อง เป็นกิ่งพันธุ์ที่ทนต่อโรค เพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์
  - เจาะหลุมตรงกลางวงบ่อซีเมนต์ให้ลึกพอประมาณ นำกิ่งพันธุ์มะนาวที่เตรียมไว้วางในหลุมลึก
ประมาณ ๕  นิ้ว  กลบดินที่โคน ปักไม้และผูกกับต้นมะนาวเพื่อป้องกันการโยกของต้นเพื่อไม่ให้รากกระเทือน แล้วใช้
เศษฟางคลุมหน้าดิน
 ๓.       การให้น้ำ                          
            - รดน้ำให้ชุ่มหลังจากใช้เศษฟางคลุมหน้าดินแล้ว
            - สัปดาห์แรกรดน้ำทุกวัน ๆ ละ ๑ – ๒ ครั้งให้ดินชุ่ม (ถ้าฝนไม่ตก)  และควรให้น้ำครั้งละน้อย ๆ   ต่อไปรดน้ำวันเว้นวัน หรือรดน้ำเมื่อดินแห้ง หรือใบสลด  การปลูกแบบนี้จะขาดน้ำไม่ได้
 ๔.     การให้ปุ๋ย
  - เมื่อปลูกมะนาวได้ประมาณ ๑ เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕ – ๑๕ – ๑๕  หรือ ๑๖ – ๑๖ – ๑๖ ต้น
ละ ๑ ช้อนแกงครึ่ง โดยหว่านรอบโคนต้นแล้วรดน้ำตาม ต่อไปใส่ปุ๋ยทุก ๒๐ วัน และพ่นปุ๋ยทางใบ (อาหารเสริม/
อาหารรอง) โดยผสมกับสารป้องกันกำจัดโรคเดือนละครั้งเมื่ออายุ ๘ เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร  ๒๕ – ๗ – ๗ ต้นละช้อน
แกง  เพื่อบำรุงใบและลำต้นให้แข็งแรง
  - หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ตัดแต่งกิ่ง และเติมดินร่วนผสมปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกให้เต็มปากบ่อ และใส่ปุ๋ยสูตร
เสมอ ๒ ช้อนแกงต่อต้นและรดน้ำให้ชุ่ม ทุก ๒๐ วัน
๕. การบังคับให้ออกดอก                  
  - ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  หลังจากใส่ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ประมาณ ๑ ช้อนแกง รดน้ำให้ปุ๋ยละลายแล้วต้องงดน้ำอย่างสิ้นเชิง เป็นเวลา ๑๕-๒๐ วัน แต่ถ้าฝนตกต้องหาพลาสติกมาคลุมโคนต้นทุกต้น เมื่อเห็นว่ามะนาวเริ่มเฉาสลัดใบทิ้ง จึงให้น้ำตามปกติ และให้ปุ๋ยสูตร๘-๒๔-๒๔ ประมาณ ๒ ช้อนแกงต่อต้น ต่อมาอีกประมาณ๑๕ วัน จะเห็นว่ามะนาวเริ่มแตกยอดอ่อน และออกดอกมาในคราวเดียวกัน
  - ช่วงมะนาวมีดอกจะต้องดูแล โดยฉีดพ่นสารสะเดา หรือสารขับไล่แมลงอื่น ๆ   ส่วนช่วงมะนาวติดผล
จะต้องฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราบ้าง  และต้องใส่ปุ๋ยสูตร๑๕-๑๕-๑๕ ในอัตราส่วน ๑ – ๒ ช้อนแกง ทุก ๒๐ วัน มะนาวที่ติดผลอ่อนช่วงพฤศจิกายน จะเก็บผลได้ประมาณเดือนเมษายน  ซึ่งจะขายได้ราคาดี เพราะช่วงนี้มะนาวในท้องตลาดจะขาดแคลน

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเตรียมการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

๑. การเตรียมดิน
      ๑) ควรเลือกหน้าดินที่มีอินทรีย์วัตถุเพียงพอ
        ๒) ใช้หน้าดิน  ๒ ส่วน
        ๓) ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ๑ ส่วน และเพิ่มโคโลไมต์เล็กน้อย
           ขั้นตอนการทำ....ผสมปุ๋ยหมักในอัตราส่วน ๓ ต่อ ๒ หรือดินร่วนผสมปุ๋ยคอก อัตราส่วน ๓ ต่อ ๑   ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี แล้ว ใส่ดินที่ผสมแล้วลงในวงบ่อซีเมนต์ให้เต็มถึงขอบบ่อ โดยให้ดินแน่นพอสมควรแล้วพูนดินให้เป็นหลังเต่า สูงประมาณ 
๖ – ๘  นิ้ว (วงบ่อจะต้องเทพื้นกันรากมะนาวไม่ให้ทะลุลงไปด้านล่าง  แต่บ่อกับพื้นบ่อต้องไม่เชื่อมติดกัน แค่นำวงบ่อมาวางไว้บนพื้นซีเมนต์เท่านั้น)

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ หรือมะนาวนอกฤดู


ผมเป็นข้าราชการคนหนึ่ง แต่ผมก็สนใจในอาชีพเกษตรกรรม รักต้นไม้ ชอบความร่มรื่นของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง และผมยังเชื่ออีกว่าการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เรามีกำไร นั่นคือ กำไรชีวิตที่เกิดสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน....ครับ
ผมศึกษาถึงขั้นตอนการปลูกมะนาวและการดูแลรักษามาพอสมควร ซึ่งเดิมผมเคยปลูกไว้ในสวนหลังบ้าน ปรากฏว่า ไม่โต แถมตายไปเสียอีก...เสียดายที่ซื้อมาหลายตังส์ แต่ต่อมาจึงรู้วิธีการปลูกที่ง่ายและสะดวก สำหรับผม หรือใครก็ตามที่มีเวลาค่อนข้างน้อย...
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์สามารถบังคับให้ออกผลนอกฤดูกาลได้ ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดครับ...
มาดูขั้นตอนการดำเนินการกันครับ...
มะนาวนั้นจะใช้พันธุ์อะไรปลูกก็สามารถบังคับให้ออกผลนอกฤดูได้ทั้งสิ้น อย่างที่สวนของผม มี ๓ พันธุ์ คือ พันธุ์พิจิตร ๑ พันธุ์แป้นรำไพ และพันธุ์พื้นบ้าน ของเราเอง..เริ่มปลูกเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๓ ครับ ปัจจุบันก็มีผลผลิตให้ผมได้เก็บเกี่ยวแล้วครับ