วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อคิดสำหรับการปลูกมะนาว

การปลูกพืชผักทุกชนิด มันก็เหมือน ๆ กันหมด หากต้นไม้ไม่ขาดน้ำ ขาดปุ๋ย การอยู่รอดของมันก็ราบรื่นเจริญเติบโตดี แต่หากขาดสิ่งเหล่านี้ การปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกมะนาว  ก็ย่อมต้องจบลงด้วยความตายของมัน...
   การปลูกมะนาวไม่ว่าจะปลูกลงดิน หรือในวงบ่อซีเมนต์นั้น มีข้อคิดสักนิดหนึ่งว่า เราต้องการให้ติดผลในช่วงไหน จึงจะได้ราคาดี ดังอุปทานอุปสงค์ที่ว่า "สินค้าน้อย ราคาแพง สินค้ามากราคาถูก" นั่นแหละ
หากไม่คำนึงในตอนแรก  ภายหลังคิดเปลี่ยนใจอยากจะบังคับให้มันออกผลนอกฤดู ก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมา คือต้องลงทุนค่อนข้างมากในการบังคับมะนาวให้ออกผลนอกฤดู นั่นเองครับ
   ที่ใกล้ ๆ กับบ้านของผม มีสวนมะนาวสวนหนึ่งเขาปลูกมะนาวลงดิน ไม่ทราบแน่ชัดว่า ก่อนปลูกมะนาวเขาได้วางแผนการปลูกอย่างไรหรือไม่ คือ ต้องการจะปลูกแล้วบังคับนอกฤดูหรือไม่ แต่พอปลูกไปได้ระยะหนึ่ง มะนาวของเขาติดดอกติดผล ดกดีเหมือนกัน  มะนาวยังไม่ทันได้ขายเลย เขาก็เด็ดลูกมะนาวทั้งแก่ทั้งลูกอ่อนออกจากต้น เพื่อพ่นยาเร่งเพื่อบังคับมะนาวให้เป็นมะนาวนอกฤดู เมื่อราวเดือนตุลาคม....นับดูแล้วก็ราวเกือบ 10 ครั้งที่พ่นยาบังคับ แต่มะนาวก็ไม่แทงช่อดอกเลย..
  ผมได้ติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของสวนนี้อยู่บ้างเพื่อศึกษาเรียนรู้ (เผื่อได้เป็นแนวคิด) จึงพอสรุปได้ว่า การปลูกมะนาวที่ปลูกลงดิน แม้ว่าจะบังคับมันได้ แต่เราก็ต้องพ่นยาอย่างหนัก สิ้นเปลืองค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าพ่นยา ซึ่งเป็นการเพิ่มการลงทุน
   หากเราคิดก่อนปลูกพืช ก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้  ฉะนั้นแล้ว มิใช่ว่าผมปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์แล้ว จะเชียร์ความดีเข้าตัว แต่จากการติดตามสวนของผมเอง และสวนมะนาวที่ปลูกลงดิน ทำให้ทราบงบประมาณในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี  การปลูกในท่ออาจมองว่าลงทุนมากก็จริง แต่การจัดการภายในสวน การดูแลที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นสิ่งที่เหมาะสม รวมทั้งการบังคับให้ออกผลนอกฤดู ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแต่ประการใด  และก็ได้ผลตามต้องการด้วยครับ..
   การวางแผนการปลูกในครั้งแรก จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึง ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ต้องการบังคับนอกฤดูหรือไม่  หากต้องการ  ก็ปลูกในวงบ่อซีเมนต์เลย ตัดปัญหาเรื่องบังคับโดยการใช้ยาเร่งในภายหลัง ครับ  ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากกว่า สำหรับผมการรอคอย การเฝ้าคอยมะนาวออกดอก เป็นเรื่องทรมานครับ...

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

การคัดเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวพันธุ์ดี


การคัดเลือกพันธุ์มะนาว
มะนาวที่จะนำมาปลูกต้องพิจารณาถึงขนาดของผล ปริมาณน้ำต่อผลการปฏิบัติดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อโรค และแมลงและให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งพันธุ์ที่แนะนำได้แก่  มะนาวแป้นพิจิตร 1 (ซึ่งต้านทานโรคแคงเกอร์/ไม่ค่อยพบปัญหาโรคแคงเกอร์)    ส่วนมะนาวแป็นรำไพ   ให้ผลดีเช่นกันแต่เป็นโรคแคงเกอร์มากกว่า

นำต้นมะนาวจากกิ่งพันธุ์ที่เสียบยอด หรือกิ่งตอนหรือต้นปักชำ  เลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเอามาปลูกลงในวงบ่อซีเมนต์ที่จัดเตรียมไว้แล้ว ควรมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ 1-3 วันต่อครั้ง นอกจากนี้ควรให้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้วใส่หลังจากปลูกทุก 1-2  เดือน อัตรา 1 ช้อนแกง ต่อต้น และคลุมด้วยเศษฟางให้ความชื้นกับต้นมะนาวที่ปลูกใหม่ด้วย

การปลิดดอก และผลมะนาวที่ออกในฤดูกาล
หลังจากปลูกมะนาวในวงบ่อได้ประมาณ 6 เดือน มะนาวบางพันธุ์อาจมีการออกดอกติดผลบ้างเล็กน้อย ก่อนถึงช่วงบังคับให้มะนาวออกดอกติดผลในเดือน กันยายน- พฤศจิกายน มะนาวที่ออกดอกก่อนหน้านี้ ควรเด็ดออก หรือปลิดออกทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

มาดูขั้นตอนการเตรียมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

1. การเตรียมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
   สิ่งที่ต้องมีดังนี้
         1. ท่อซีเมนต์ ขนาด 80 เซนติเมตร (หรือท่อส้วม นั่นเอง)
         2. หน้าดิน
         3. แกลบดิบ หรือเปลือกถั่ว ก็ได้
         4. มูลสัตว์ (มูลโค)
         5. โคโลไมค์
          และอุปกรณ์ในการผสมปุ๋ยอีกจำนวนหนึ่งนะ  หามาเตรียมไว้
2. ขั้นตอนต่อไป - ขั้นตอนผสมส่วนผสมให้เข้ากันดี ๆ

3. วางท่อตามแนวสวนตามต้องการ กะระยะห่างตามใจเรา..

4. เมื่อวัสดุปลูกผสมเข้ากันได้ดีแล้ว นำมาใส่ลงไปในวงบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้จนเต็มบ่อ จากนั้นใส่น้ำให้ท่วมปุ๋ยที่ผสมไว้ในบ่อปลูก และวันหลังตรวจดูว่าดินที่ใส่ไว้ในบ่อปลูกเย็นหรือยัง หากเย็นก็นำกิ่งพันธุ์ลงปลูกได้
5. หลังปลูกก็ให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ไม่นานก็โต....


ง่าย ๆ กับการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
เครดิตภาพจาก: 
http://www.gotoknow.org

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

การนำกิ่งพันธุ์มะนาวมาปลูก

๒.       การนำกิ่งพันธุ์ลงปลูก
  - เลือกกิ่งพันธุ์ที่แข็งแรงเจริญเติบโตดี และต้อง เป็นกิ่งพันธุ์ที่ทนต่อโรค เพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์
  - เจาะหลุมตรงกลางวงบ่อซีเมนต์ให้ลึกพอประมาณ นำกิ่งพันธุ์มะนาวที่เตรียมไว้วางในหลุมลึก
ประมาณ ๕  นิ้ว  กลบดินที่โคน ปักไม้และผูกกับต้นมะนาวเพื่อป้องกันการโยกของต้นเพื่อไม่ให้รากกระเทือน แล้วใช้
เศษฟางคลุมหน้าดิน
 ๓.       การให้น้ำ                          
            - รดน้ำให้ชุ่มหลังจากใช้เศษฟางคลุมหน้าดินแล้ว
            - สัปดาห์แรกรดน้ำทุกวัน ๆ ละ ๑ – ๒ ครั้งให้ดินชุ่ม (ถ้าฝนไม่ตก)  และควรให้น้ำครั้งละน้อย ๆ   ต่อไปรดน้ำวันเว้นวัน หรือรดน้ำเมื่อดินแห้ง หรือใบสลด  การปลูกแบบนี้จะขาดน้ำไม่ได้
 ๔.     การให้ปุ๋ย
  - เมื่อปลูกมะนาวได้ประมาณ ๑ เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕ – ๑๕ – ๑๕  หรือ ๑๖ – ๑๖ – ๑๖ ต้น
ละ ๑ ช้อนแกงครึ่ง โดยหว่านรอบโคนต้นแล้วรดน้ำตาม ต่อไปใส่ปุ๋ยทุก ๒๐ วัน และพ่นปุ๋ยทางใบ (อาหารเสริม/
อาหารรอง) โดยผสมกับสารป้องกันกำจัดโรคเดือนละครั้งเมื่ออายุ ๘ เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร  ๒๕ – ๗ – ๗ ต้นละช้อน
แกง  เพื่อบำรุงใบและลำต้นให้แข็งแรง
  - หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ตัดแต่งกิ่ง และเติมดินร่วนผสมปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกให้เต็มปากบ่อ และใส่ปุ๋ยสูตร
เสมอ ๒ ช้อนแกงต่อต้นและรดน้ำให้ชุ่ม ทุก ๒๐ วัน
๕. การบังคับให้ออกดอก                  
  - ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  หลังจากใส่ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ประมาณ ๑ ช้อนแกง รดน้ำให้ปุ๋ยละลายแล้วต้องงดน้ำอย่างสิ้นเชิง เป็นเวลา ๑๕-๒๐ วัน แต่ถ้าฝนตกต้องหาพลาสติกมาคลุมโคนต้นทุกต้น เมื่อเห็นว่ามะนาวเริ่มเฉาสลัดใบทิ้ง จึงให้น้ำตามปกติ และให้ปุ๋ยสูตร๘-๒๔-๒๔ ประมาณ ๒ ช้อนแกงต่อต้น ต่อมาอีกประมาณ๑๕ วัน จะเห็นว่ามะนาวเริ่มแตกยอดอ่อน และออกดอกมาในคราวเดียวกัน
  - ช่วงมะนาวมีดอกจะต้องดูแล โดยฉีดพ่นสารสะเดา หรือสารขับไล่แมลงอื่น ๆ   ส่วนช่วงมะนาวติดผล
จะต้องฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราบ้าง  และต้องใส่ปุ๋ยสูตร๑๕-๑๕-๑๕ ในอัตราส่วน ๑ – ๒ ช้อนแกง ทุก ๒๐ วัน มะนาวที่ติดผลอ่อนช่วงพฤศจิกายน จะเก็บผลได้ประมาณเดือนเมษายน  ซึ่งจะขายได้ราคาดี เพราะช่วงนี้มะนาวในท้องตลาดจะขาดแคลน

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเตรียมการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

๑. การเตรียมดิน
      ๑) ควรเลือกหน้าดินที่มีอินทรีย์วัตถุเพียงพอ
        ๒) ใช้หน้าดิน  ๒ ส่วน
        ๓) ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ๑ ส่วน และเพิ่มโคโลไมต์เล็กน้อย
           ขั้นตอนการทำ....ผสมปุ๋ยหมักในอัตราส่วน ๓ ต่อ ๒ หรือดินร่วนผสมปุ๋ยคอก อัตราส่วน ๓ ต่อ ๑   ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี แล้ว ใส่ดินที่ผสมแล้วลงในวงบ่อซีเมนต์ให้เต็มถึงขอบบ่อ โดยให้ดินแน่นพอสมควรแล้วพูนดินให้เป็นหลังเต่า สูงประมาณ 
๖ – ๘  นิ้ว (วงบ่อจะต้องเทพื้นกันรากมะนาวไม่ให้ทะลุลงไปด้านล่าง  แต่บ่อกับพื้นบ่อต้องไม่เชื่อมติดกัน แค่นำวงบ่อมาวางไว้บนพื้นซีเมนต์เท่านั้น)

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ หรือมะนาวนอกฤดู


ผมเป็นข้าราชการคนหนึ่ง แต่ผมก็สนใจในอาชีพเกษตรกรรม รักต้นไม้ ชอบความร่มรื่นของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง และผมยังเชื่ออีกว่าการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เรามีกำไร นั่นคือ กำไรชีวิตที่เกิดสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน....ครับ
ผมศึกษาถึงขั้นตอนการปลูกมะนาวและการดูแลรักษามาพอสมควร ซึ่งเดิมผมเคยปลูกไว้ในสวนหลังบ้าน ปรากฏว่า ไม่โต แถมตายไปเสียอีก...เสียดายที่ซื้อมาหลายตังส์ แต่ต่อมาจึงรู้วิธีการปลูกที่ง่ายและสะดวก สำหรับผม หรือใครก็ตามที่มีเวลาค่อนข้างน้อย...
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์สามารถบังคับให้ออกผลนอกฤดูกาลได้ ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดครับ...
มาดูขั้นตอนการดำเนินการกันครับ...
มะนาวนั้นจะใช้พันธุ์อะไรปลูกก็สามารถบังคับให้ออกผลนอกฤดูได้ทั้งสิ้น อย่างที่สวนของผม มี ๓ พันธุ์ คือ พันธุ์พิจิตร ๑ พันธุ์แป้นรำไพ และพันธุ์พื้นบ้าน ของเราเอง..เริ่มปลูกเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๓ ครับ ปัจจุบันก็มีผลผลิตให้ผมได้เก็บเกี่ยวแล้วครับ